Welkom

Stichting St. Jansplaats is gevestigd te Rotterdam. Het doel van de stichting is het verlenen van financiƫle steun aan behoeftigen in de regio Rotterdam, aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de HH Petrus en Paulus te Rotterdam en aan Oud-Katholieke en humanitaire doelen. Aanvragen kunnen worden ingediend door of namens een kerkelijke instelling, door een hulpverlener (b.v. arts, pastor e.d.) en door non-profit stichtingen en verenigingen.