Aanvragen

Als u een beroep wilt doen op onze steun, stuur dan uw aanvraag naar het secretariaat (zie onder Contact).

De aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • omschrijving van activiteiten en doelstelling van uw organisatie
  • duidelijke omschrijving van de hulpvraag of van het project
  • overzichtelijke omschrijving en onderbouwing van het gevraagde bedrag
  • overzicht van andere financieringsbronnen en/of de namen van de fondsen en instellingen waaraan dezelfde hulpvraag is of wordt gericht
  • omschrijving van de nieuwe situatie of de continu├»teit en/of de afloop van het project na de verstrekking van de hulp
  • handtekening van de aanvrager resp. de leidinggevende van de aanvragende organisatie. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Binnen twee maanden na ontvangst (afhankelijk van de vergaderdata van het bestuur) krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een bericht sturen via ons contactformulier.