Welkom

Stichting St. Jansplaats is gevestigd te Rotterdam. Het doel van de stichting is het verlenen van financiƫle steun, aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de HH Petrus en Paulus te Rotterdam, aan andere behoeftigen, en aan Oud-Katholieke en humanitaire doelen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door of namens een kerkelijke instelling, door een hulpverlener (b.v. arts, pastor e.d.) en door non-profit stichtingen en verenigingen.