Uw steun

Wilt u onze stichting financieel ondersteunen? Uw bijdrage is van harte welkom. Een schenking aan het fonds is fiscaal aftrekbaar.U kunt kiezen voor een eenmalige of een jaarlijkse donatie. U kunt ons ook ondersteunen door middel van een erfstelling of legaat vastgelegd in een testament. Tweejaarlijkse schenkingen, die geheel aftrekbaar zijn, kunnen wij kosteloos regelen via een notaris.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

Stichting St. Jansplaats Rekeningnummer: NL 26 ABNA 0480 0682 24

Wij zijn geregistreerd bij de KVK: Kamer van Koophandel: Rotterdam 41126760

Stichting St. Jansplaats is aangemerkt als ANBI.